Covid-19 veiligheidsregels


regelgeving Covid-19

 • Maximum 1 klant toegestaan in de zaak
 • U krijgt enkel toegang met een chirurgisch mondmasker.

          Kinderen jonger dan 12 jaar mogen slechts door één ouder worden begeleid.

 • Klanten worden enkel alleen en op afspraak toegelaten, en niet langer dan strikt noodzakelijk is.
 • Personen die begeleiding nodig hebben, mogen vergezeld zijn van één volwassene.
 • Tussen elke klant wordt een periode van 10 minuten ingelast om de instrumenten en de werkposten te ontsmetten. Dit zijn alle oppervlakken van de werkposten en alle werkinstrumenten waarmee de klant in contact kwam.
 • De klanten moeten buiten de zaak wachten. De wachtzalen zijn gesloten.
 • Per 10 m2 vloeroppervlakte die toegankelijk is voor klanten, is één klant toegelaten. Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.
 • Er wordt geen drank, voeding of snack geserveerd noch tijdschriften of kranten aangeboden.
 • De toepassing van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon, moet steeds gerespecteerd worden, behalve tussen de klant en de dienstverlener of diens medewerker, voor zover strikt noodzakelijk voor de verrichting van de zorg.
 • De verplaatsingen van de klanten binnen de zaak worden zo georganiseerd om elk contact in alle omstandigheden tot een minimum te beperken.

 

 • De ruimte moet voldoende verlucht en geventileerd worden, minimum door het openen van ramen en deuren, zelfs bij slecht weer. Indien de ruimte uitgerust is met een CO2- meter die de reële CO2-concentratie continu en in real time meet, dan mogen ramen en deuren gesloten blijven. Als de CO2-concentratie te hoog is, d.w.z. meer dan 800 ppm, dan moet er voor een betere ventilatie van de ruimte gezorgd worden zodat de concentratie onder de 800 ppm zakt.
 • Het dragen van een mondmasker binnen de zaak of op de plaats van dienstverlening is verplicht voor de klant, vanaf de leeftijd van 12 jaar. Indien het dragen van een mondmasker om medische redenen onmogelijk is, mogen klanten een gezichtsscherm (faceshield) dragen. Personen die wegens een handicap dat door een medisch attest wordt bewezen, geen mondmasker, geen ander alternatief in stof of geen gezichtsscherm kunnen dragen, zijn niet gehouden door die verplichting.
 • De dienstverlener en zijn werknemers moeten een CE-erkend chirurgisch masker dragen.
 • Vanaf 1 maart 2021 mag een klant het mondmasker enkel afnemen voor een behandeling

          aan het gelaat en enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor die behandeling.

 • Middelen voor de noodzakelijke handhygiëne worden ter beschikking gesteld aan de ingang van en op verschillende plaatsen binnen de zaak.
 • Het personeel wast de handen vóór de behandeling van een nieuwe klant.
 • Tot en met 28 februari 2021 zijn alleen haarbehandelingen toegestaan in kapsalons en barbierszaken.